Jestem psychologiem, certyfikowaną psychoterapeutką i bioetykiem.

Jestem absolwentką 4-letniej Szkoły Psychoterapii INTRA i doktorem nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii. Podczas studiów magisterskich, oprócz psychologii równolegle studiowałam filozofię, oba kierunki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Pracę w szkolnictwie jako wykładowca rozpoczęłam w 2003 roku. Równolegle do pracy naukowo- dydaktycznej , poszerzałam wiedzę i zdobywałam doświadczenie w zakresie pomocy psychologicznej.   

Jestem certyfikowaną nauczycielką MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction – Redukcja Stress oparta na Uważności), uprawnienia uzyskałam w The Institute for Mindfulness Based Approaches (Niemcy) oraz Polskim Instytucie Mindfulness. Zorganizowałam już kilkadziesiąt edycji treningów MBSR i wiele programów popularyzatorskich. Uczę nauczycieli Mindfulness w Studium Nauczycielskim Polskiego Instytutu Mindfulness, jestem jedną z trzech polskich mentorów. 

 

Współpracuję z Focusly (aplikacją psychoedukacyjną oraz medytacyjną)-  nagrywałam programy dotyczące różnych obszarów tematycznych związanych ze zdrowiem psychicznym.

Odbyłam staże, w takich ośrodkach jak:

- Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiej Akademii Medycznej w Górnośląskim Ośrodku Kardiologii w Katowicach,
- Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
- Samodzielny Publiczny Zakład Leczenia Ambulatoryjnego dla osób uzależnionych w Mysłowicach,
- Centrum Psychiatrii im. dr. Krzysztofa Czumy w Katowicach w Oddziale Psychiatrii IV Zaburzeń Afektywnych i Nerwicowych,
- Centrum Psychiatrii im. dr. Krzysztofa Czumy w Katowicach w Oddziale Psychiatrii I. 

 

Pracuję integratywnie łącząc klasyczne podejścia humanistyczne ze współczesnymi jak ACT, TERAPIA SCHEMATÓW czy EMDR, dzięki czemu mogę spojrzeć na problem Pacjenta/ Klienta wielowymiarowo.

Superwizuję się w dwóch niezależnych ośrodkach.

Prowadzę diagnozę zaburzeń dysocjacyjnych przy użyciu narzędzi przesiewowych oraz zaawansowanego ustrukturyzowanego wywiadu TADS-I (wywiad dotyczący objawów traumy i dysocjacji), diagnozę dorosłych pod kątem ADHD oraz diagnozę  przy użyciu kwestionariusza MMPI- 2.

Prywatnie... jestem mamą :)

 


Odbyte szkolenia:

 


Publikacje i wystąpienia:

 

Moje publikacje i wystąpienia konferencyjne zostały zebrane na  Stronie Domowej.

 

 

Natomiast aktywność popularnonaukową zebrałam w tym miejscu .