Jestem psychologiem, psychoterapeutą i bioetykiem.

Absolwentką 4-letniej Szkoły Psychoterapii INTRA.
Doktorem nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii. Wcześniej, bo na studiach magisterskich, oprócz psychologii równolegle studiowałam filozofię, oba kierunki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Pracę w szkolnictwie wyższym jako wykładowca rozpoczęłam w 2003 roku.  Równolegle do pracy naukowo - dydaktycznej pracowałam nad własnym rozwojem, poszerzałam wiedzę i zdobywałam doświadczenie w zakresie pomocy psychologicznej.   

Jestem Certyfikowanym Nauczycielem MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction – Redukcja Stresu oparta na Uważności), uprawnienia uzyskałam w The Institute for Mindfulness Based Approches (Niemcy) oraz Polskim Instytucie Mindfulness, zorganizowałam już kilkadziesiąt edycji treningów MBSR i wiele warsztatów popularyzatorskich. Uczę przyszłych nauczycieli Mindfulness w Studium Nauczycielskim Polskiego Instytutu Mindfulness. Jestem także jednym z trzech polskich mentorów Mindfulness.

Współpracuję z Focusly, aplikacją psychoedukacyjną oraz medytacyjną, dla której nagrywam programy dotyczące radzenia sobie z sytuacjami trudnymi.

Odbyłam liczne staże, w takich ośrodkach jak:

- Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiej Akademii Medycznej w Górnośląskim Ośrodku Kardiologii w Katowicach,
- Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
- Samodzielny Publiczny Zakład Leczenia Ambulatoryjnego dla osób uzależnionych w Mysłowicach,
- Centrum Psychiatrii im. dr. Krzysztofa Czumy w Katowicach w Oddziale Psychiatrii IV Zaburzeń Afektywnych i Nerwicowych,
- Centrum Psychiatrii im. dr. Krzysztofa Czumy w Katowicach w Oddziale Psychiatrii I. 

 

Pracuję integratywnie łącząc klasyczne podejścia humanistyczne ze współczesnymi jak ACT, TERAPIA SCHEMATÓW czy EMDR. Dzięki takiemu połączeniu umiejętności z różnych nurtów terapeutycznych, nie zamykam się w spojrzeniu na człowieka w jeden schemat, a jego życie i problemy mogę zobaczyć z wielu perspektyw.

Pracuję zgodnie z etyką zawodową, poddaje się regularnej superwizji (w dwóch niezależnych ośrodkach). Jestem członkiem stowarzyszeń zawodowych. 

Prywatnie... żoną, mamą dwójki nastolatków. 

 


Odbyte szkolenia:

 


Publikacje:

 

Pełna lista moich publikacji zebrana jest na Stronie Domowej.

 


Wystąpienia:

 

Spis wystąpień na konferencjach naukowych zestawiony jest również na mojej Stronie Domowej.

Natomiast aktywność popularnonaukową zebrałam w tym miejscu.