TERAPIA AKCEPTACJI I ZAANGAŻOWANIA (ACT)

 

 

"Wprowadzenie do terapii ACT - Akceptacji i Zaangażowania", prowadzenie: Lidia Budziszewska - Uniwersytet Autonomiczny w Madrycie (Hiszpania), Poznań

"Intensywny kurs Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT) z elementami psychoterapii opartej na analizie funkcji (FAP) i uważności", prowadzenie: Lidia Budziszewska - Uniwersytet Autonomiczny w Madrycie (Hiszpania), Poznań (październik 2016r. - maj 2017r.),

♦ "Sens życia i rozwój w ramach relacji terapeutycznej: Perspektywa terapii akceptacji i zaangażowania oraz ewolucyjna", prowadzenie: prof. Kelly Wilson - University of Mississippi (USA),

"ACT w pracy z traumą: Praca z ciałem, umysłem i emocjami", prowadzenie: dr Russ Harris (Australia), 

♦  "6 kroków do elastyczności z matrycą ACT" prowadzenie: Benjamin Schoendorff (Kanada),

♦  "Konceptualizacja przypadku i planowanie interwencji w terapii akceptacji i zaangażowania (ACT)" prowadzenie: dr Timothy Gordon (USA),

"Terapia akceptacji i zaangażowania ACT w żałobie", prowadzenie: dr Ray Owen (Wielka Brytania),

♦  "Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej", prowadzenie: prof. Jonathan Kanter - University of Washington (USA),

♦  "Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej: Wprowadzenie do pięciu zasad FAP", prowadzenie: dr Matthew M. Skinta - Roosevelt University (USA),

♦  "Terapia akceptacji i zaangażowania ACT w zaburzeniach lękowych: Transformacja cierpienia w witalne życie", prowadzenie: John P. Forsyth (USA),

♦  "Krótkoterminowa terapia akceptacji i zaangażowania w depresji i zachowaniach samobójczych", prowadzenie: dr Kirk Stroshal, dr Patricia Robinson (USA),

♦ "Żyć dobrze z chorobą fizyczną: jak ACT może pomóc ludziom przystosować się do zmieniającego się życia", prowadzenie: dr Ray Owen (Wielka Brytania),.

 

 

 

POWRÓT