TERAPIA SCHEMATÓW

 

 

♦ "Terapia Schematów Osób Dorosłych", prowadzenie: Magdalena Gulcz (Polska), dr Remco van der Wijngaart (Holandia), 

♦ "Terapia Schematów dla osobowości narcystycznej", prowadzenie: dr Remco van der Wijngaart (Holandia),  

♦ "Kontekstualna terapia schematów. Sposób na funkcjonalne wzmocnienie Zdrowego Dorosłego", prowadzenie: dr Eckhard Roediger (Niemcy),  

♦ "„ZBRODNIA I KARA”. Terapia Schematu poczucia winy i wstydu u pacjentów z niezaspokojoną potrzebą sprawiedliwości", prowadzenie: dr Florian Alexander Ruths (Anglia),  

♦ "Terapia schematów w zaburzeniach odżywiania: Głęboko zakorzenione przekonania i złożone współwystępowanie problemów", prowadzenie: dr Susan Simpson (Szkocja),  

♦ "Gdy sytuacja staje się trudna: Co sprawdza się w pracy z wymagającymi klientami? Wykorzystanie empatycznej konfrontacji w ramach Kontekstualnej Terapii Schematów", prowadzenie: dr Eckhard Roediger (Niemcy),  

 

 

 

POWRÓT