...dlaczego nie znajdziecie Państwo opinii o mnie jako psychoterapeutce na prowadzonych przeze mnie stronach?

...dlaczego nie znajdziecie Państwo opinii o mnie jako nauczycielce Mindfulness na prowadzonych przeze mnie stronach?

...dlaczego nie proszę Pacjentów/Klientów o wystawienie takiej opinii?

 

 

Odpowiedź znaleźć można w kodeksach etycznych wielu psychoterapeutycznych organizacji i stowarzyszeń.

Tam, gdzie mam na to wpływ, pomimo kuszenia i oferowania takiej możliwości przez różne portale, nie proszę o opinie... psychoterapeuta zawsze powinien chronić osoby z którymi pracuje!

 

Niech zwięzłym wyjaśnieniem będzie poniższy tekst autorstwa Pani Mileny Karlińskiej-Nehrebeckiej, pod którym się w pełni podpisuję...

 

Pełny tekst:

Dlaczego psychoterapeuta nie zamieszcza opinii pacjentów na swojej stronie internetowej?

Zarówno European Association for Psychotherapy (EAP), Polska Federacja Psychoterapii przestrzegająca Kodeksu Etyki EAP, jak i najważniejsze amerykańskie stowarzyszenia grupujące specjalistów zdrowia psychicznego, takie jak American Psychological Association, wykluczają posługiwanie się przez psychoterapeutów opiniami pacjentów na temat swoich usług. Dlaczego?

Pacjent, korzystający aktualnie lub w przeszłości z psychoterapii pozostaje w emocjonalnej zależności od psychoterapeuty. Ważnym czynnikiem tej zależności jest przeniesienie, czyli nieświadome, niewolicjonalne przemieszczenie na terapeutę swoich odniesień do ważnych osób ze swojego życia, głównie ojca i matki.
To sprawia, że terapeuta ma swego rodzaju psychologiczną władzę a pacjent jest podatny na emocjonalne wykorzystanie. Dlatego psychoterapeuci starają się, dla dobra pacjenta, wykluczać sytuacje, gdzie mogłoby dojść do wykorzystania emocjonalnej zależności pacjenta.
Terapeucie wolno jedynie zamieszczać opinie swoich kolegów, mentorów lub innych specjalistów itp.
Tu mogą pojawić się argumenty, że przecież lekarze czy inni profesjonaliści zamieszczają świadectwa zadowolonych pacjentów, by budować swój wizerunek.
Tak jest, ale psychoterapeucie wolno mniej.
 (...)