Gabinet Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii
dr Aleksandra Dembińska


ul. Staromiejska 6
KATOWICE
W terapii pracuję głównie z osobami dorosłymi, zarówno indywidualnie jak i w grupie. 
W pracy terapeutycznej bliskie są mi modele integratywne, w których metody pracy wykorzystywane są dla dobra i potrzeb Pacjenta / Klienta.

Osią mojego działania jest podejście humanistyczno-egzystencjalne, w którym terapeuta zapewnia Klientowi bezwarunkową akceptację i empatię, przy równoczesnym zachowaniu autentyczności. 
Pomoc buduję na bazie prawdziwej relacji z drugim człowiekiem. Wykorzystuję techniki takie jak Uważność (Mindfulness) - jestem certyfikowanym nauczycielem, Współczucie (Compassion) oraz inne zaczerpnięte z Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT - Acceptance and Commitment Therapy), z Terapii Poznawczo-Behawioralnej (CBT - Cognitive Behaviour Therapy), a także EMDR (EMDR - Eye Movement Desensitization and Reprocessing).  
 
Oferuję wsparcie i pomoc w obszarach:
 
- przeżywania żałoby, utraty zdrowia, rozwodu, rozstania i innych trudnych zmian życiowych oraz sytuacji kryzysowych,
- przewlekłego stresu,
- doświadczenia traumatycznych wydarzeń i jego konsekwencji dla funkcjonowania,
- dolegliwości psychosomatycznych, w  tym doświadczeń w niepłodności,
- niskiej samooceny,
- obniżonego nastroju, depresji / stanów depresyjnych, wahań nastroju,
- stanów lękowych, fobii, nerwic, ataków paniki,
- poczucia utraty sensu życia lub doświadczeń innych problemów egzystencjalnych,
- trudności w funkcjonowaniu zawodowym, wypalenia zawodowego,
- trudności w budowaniu bliskich relacji, cierpienia z powodu poczucia osamotnienia, 
- odkrywania własnego potencjału, rozwoju osobistego, pogłębiania związków z ludźmi i większej świadomości siebie.