TERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA (CBT)

 

 

♦ "Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna zaburzeń u osób dorosłych", Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Warszawie, Warszawa (listopad 2016r. - listopad 2017r.)

♦ "Terapia poznawczo-behawioralna bezsenności", Polskie Towarzystwo Badań nad Snem, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Narodowa Fundacja Snu, Warszawa

♦ "Nieprzemijający żal", prowadzenie: Robert Leahy, Akademia Motywacji i Edukacji (AMIE),

 

 

POWRÓT