Terapia Humanistyczno-Egzystencjalna. W centrum zainteresowania jest człowiek jako niepowtarzalna jednostka, jego indywidualne potrzeby, świat jego doświadczeń. Podstawą dla pomocy Pacjentowi/Klientowi jest zapewnienie mu bezwarunkowej akceptacji, empatii i autentycznej relacji. Ważnym pojęciem jest samorealizacja, która odbywać się może dzięki samoświadomości i podejmowaniu autonomicznych decyzji. Terapeuta jest towarzyszem w odkrywaniu własnego potencjału przez Pacjenta/Klienta Podejście egzystencjalne związane jest natomiast z takimi pojęciami jak poczucie sensu życia, wolność, śmierć, izolacja. Człowiek podejmując wybory kieruje się w życiu wartościami- dla mnie jako terapeuty priorytetem jest uszanowanie systemu wartości Pacjenta/Klienta.

Przydatne linki: 

https://www.osrodekintra.pl/stowarzyszenie-intra


 

Terapia Schematów. Terapia schematów identyfikuje i zmienia nieadaptacyjne wzorce emocjonalne i poznawcze na bardziej adaptacyjne (czyli zdrowsze i wspierające w życiu). Owe wzorce wywodzą się ze wczesnego dzieciństwa i powtarzane są przez całe życie. W reakcji na nie, pojawiają się nieadaptacyjne zachowania. Terapia schematów ma udowodnioną naukowo skuteczność w leczeniu chronicznych problemów (w tym zaburzeń osobowości), które do niedawna traktowane były jako trudne lub niemożliwe do wyleczenia, odpowiadając na potrzeby znaczącej grupy pacjentów. 


 

Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT) wraz z Mindfulness i Compassion. ACT jest terapią integrującą podejście humanistyczno-egzystencjalne z pracą poznawczą i behawioralną. Głównym jej celem jest umożliwienie Pacjentowi/Klientowi realizacji tego, co dla niego ważne i znaczące w życiu, ubogacanie życia w sens i znaczenie. ACT wykorzystuje metafory, paradoksy i ćwiczenia oparte na doświadczeniu pomagające zwiększać psychologiczną elastyczność oraz nawiązać zdrowy kontakt z unikanymi myślami, uczuciami czy wspomnieniami. Akceptacja osobistych doświadczeń także tych, które są dla Pacjenta/Klienta trudne oraz świadome przeżywanie bieżącej chwili, umożliwiają pełniejsze zaangażowanie się w życie. Techniki Mindfulness (uważność) oraz Compassion (współczucie) stają się tu podstawą pracy terapeutycznej. Terapia ACT podparta jest badaniami nad skutecznością wobec szerokiego spectrum problemów w różnych grupach pacjentów: zarówno w problemach psychologicznych (depresja, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia lękowe, wypalenie zawodowe, PTSD, zaburzenia odżywiania, uzależnienia etc.) a także w problemach medycznych (chroniczny ból, choroby przewlekle- otyłość, cukrzyca, fibromialgia, epilepsja etc.). Założenia ACT można również wykorzystywać w szeroko pojętym samorozwoju.

Przydatne linki: 

https://contextualscience.org/acbs

https://acbs.pl

https://www.mindfulness-slask.pl/


 

Terapia Poznawczo-Behawioralna (CBT). Terapia poznawczo-behawioralna skupia się na rozwiązaniu aktualnego, teraźniejszego problemu Pacjenta/Klienta poprzez zmianę sposobu myślenia oraz strategii zachowania. Dzięki technikom CBT możliwa jest praca z dezadaptacyjnym sposobem myślenia, co wpływa na zmianę nastroju i zachowania. Terapeuta pomaga zweryfikować Pacjentowi/Klientowi własne wzorce myślenia, przekonania, które rodzą cierpienie, utrudniają radzenie sobie z problemami. Tak by w kolejnym kroku pracy terapeutycznej skupić się na poszukiwaniu bardziej realistycznego i efektywnego funkcjonowania, redukując w ten sposób dyskomfort i samoograniczające zachowania.


 

Terapia EMDR. WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) zaleca EMDR jako jedną z metod leczenia zaburzenia stresowego pourazowego (PTSD) oraz zaburzeń lękowych. Pojawia się również coraz więcej badań wskazujących na skuteczność tej metody w wielu innych sytuacjach klinicznych, takich jak depresja, psychoza, uzależnienia, ból przewlekły oraz choroby przewlekłe (np. nadciśnienie, cukrzyca etc.) i choroby psychosomatyczne. Polska nazwa to „Terapia odwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych”, nie jest ona najbardziej odpowiednia. Jednym z istotniejszych elementów metody jest bilateralna stymulacja (BLS), która polega na aktywizacji półkul mózgowych za pośrednictwem szybkich, naprzemiennych bodźców wzrokowych, słuchowych lub dotykowych. Dzięki temu zostaje przywrócona emocjonalno-poznawcza równowaga, zaburzona wcześniej na skutek traumatycznych przeżyć. EMDR pozwala na skuteczną dezaktywację stresu wywołanego silnymi emocjami w wyniku wspomnień.

Przydatne linki:

https://emdr.org.pl/

https://emdr-europe.org/ 


  

 Somatic Experiencing.Twórcą Somatic Experiencing®(SE) jest dr Peter Levine. Jest to rodzaj terapii, która koncentruje się na doznaniach fizycznych w ciele, aby zaradzić traumie, jej objawom oraz pozwala przezwyciężać skutki przeżywania stresujących wydarzeń. Kiedy dana osoba doświadcza stresującego lub traumatycznego wydarzenia reaguje zarówno umysł jak i ciało. Somatic Experiencig opiera się na teorii, iż traumatyczne wspomnienia mogą zostać „uwięzione” w ciele i prowadzą do objawów długo po tym, gdy minie niebezpieczeństwo. Wspomnienia te mogą być przetwarzane i uwalniane, łagodząc objawy. Terapia Somatic Experiencing stosowana jest przede wszystkim w leczeniu objawów związanych z traumą i skutkami stresu. Jest często stosowana w leczeniu zespołu stresu pourazowego. Może mieć również zastosowanie w przypadku objawów takich jak: gniew, lęk, depresja, ból fizyczny, żal, niepewność, wahania nastroju, skrajny strach przed ruchem, który może powodować ból (kinezjofobia).