TERAPIA EMDR

 

 

 ♦ "EMDR Europe - Level 1", prowadzenie: dr Anna Rita Verardo - Uniwersytet Rzymski "La Sapienza" (Włochy),  Warszawa

♦ "EMDR Europe -  EMDR Basic Traning (Level 2)", prowadzenie: dr Marzena Olędzka (Polska),  Warszawa

♦ "Diagnoza zaburzeń dysocjacyjnych - warsztat TADS-I", prowadzenie: dr Radosław Tomalski, dr hab. Igor Pietkiewicz (Polska), Katowice

♦ "Rany duszy, ból ciała - EMDR w terapii zaburzeń psychosomatycznych i bólu", prowadzenie: dr Elisa Faretta - Szkoła Specjalizacji Psychoterapii Psychosomatycznej Instytutu Medycyny Psychosomatycznej w Mediolanie (Włochy), PTTEMDR, Italianssima 

♦ "Terapia EMDR w sytuacjach kryzysowych i pracy z grupą: zastosowania i protokoły", prowadzenie: Giada Maslovaric (Włochy),

♦ "Traumy interpersonalne w terapii EMDR", prowadzenie: dr Anna Rita Verardo - Uniwersytet Rzymski "La Sapienza" (Włochy),

♦ "EMDR w leczeniu depresji: podstawy kliniczne",  prowadzenie: prof. Luca Ostacoli - Uniwersytet w Turynie (Włochy),

♦ "EMDR w pracy z parami", prowadzenie: dr Anna Rita Verardo - Uniwersytet Rzymski "La Sapienza" (Włochy),

♦ "EMDR w zaburzeniach osobowości - narcystycznym, borderline, antyspołecznym", prowadzenie:  Dolores Mosquera (Hiszpania),

♦ "EMDR w terapii zaburzeń dysocjacyjnych- podejście progresywne", prowadzenie:  Dolores Mosquera (Hiszpania),

♦ "Uwalnianie od traumy transgeneracyjnej poprzez EMDR", prowadzenie:  dr Helene Dellucci (Szwajcaria), 

 ♦ "Terapia EMDR- praca z ofiarami przemocy domowej", prowadzenie:  Dolores Mosquera (Hiszpania),

 ♦ "Leczenie zaburzeń odżywiania za pomocą terapii EMDR", prowadzenie: Natalia Seijo (Hiszpania)

 

 

 

POWRÓT