CENNIK:♦ Konsultacja psychologiczna [50 min] 160PLN
♦ Psychoterapia indywidualna [50 min] 160PLN
♦ Interwencja kryzysowa [50 min] 160PLN

♦ Konsultacja / psychoterapia 

ON-LINE

[50 min] 160PLN
♦ Konsultacja psychologiczna dla par zmagających się z niepłodnością [50 min] 200PLN
♦ Diagnoza zaburzeń dysocjacyjnych- kwestionariusz TADS-I

[cena uzależniona od długości procesu diagnostycznego:           4-6h]

    180 PLN         za 1h spotkanie

♦ Spotkanie indywidulane mindfulness [50 min] 150PLN
♦ Spotkania grupowe mindfulness szczegóły

 

Przyjmuję płatności:

  • gotówką,
  • przelewem,
  • kartą,
  • telefonem.